Op 10 juni 1935 hebben een effectenmakelaar Bill en een chirurg Bob, beiden totaal verslaafd aan de drank, na een gesprek over de hopeloze toestand waarin zij steeds weer hervielen, elkaar gesteund in een poging om ieder voor zich nuchter te blijven door de ander te helpen in de strijd om nuchter te worden.

"Op eigen kracht komen we er toch nooit", redeneerden zij. Op dat ogenblik ontstond de vriendenkring van de: "ANONIEME ALCOHOLISTEN"

Het is deze vriendenkring van Anonieme Alcoholisten die eerst in Akron - Ohio, in de Verenigde Staten, later ook buiten Amerika, werkgroepen zou stichten om alcoholisten de gelegenheid te bieden herstel van hun ziekte te vinden.

Dokter Bob is overleden op 16 november 1950, Bill W. verliet ons op 24 januari 1971.

Beide stichters zullen voor ons steeds symbolen van kalmte en vastberadenheid blijven.

Het is uitermate moeilijk om de volle draagwijdte van hun verdiensten neer te schrijven.

Wij hebben ons herstel te danken aan de boodschap die zij sinds 1935 tot hun laatste ogenblik hebben uitgedragen aan honderdduizenden andere alcoholisten.

AA heeft geen ledenlijsten, maar de groepen delen wel mee hoeveel personen tot hun groep behoren.

Op 1 januari 2012 spreken wij over het bestaan van 114.070 AA-groepen en 2.133.842 geschatte leden. Deze zijn verdeeld over meer dan 170 landen

De eerste AA groep in België startte definitief in 1953. De meeste AA leden uit de begin periode waren heel ziek. Hun drinkgewoonte had hen in hospitalen, sanatoria of gevangenissen doen belanden.

Meer en meer mensen hoorden van AA en algauw begrepen vele alcoholisten dat zij niet mochten toelaten dat hun ziekte zoveel schade aanrichtte.

Zij konden terwijl zij nog steeds hun werk en hun familie hadden, herstellen in AA voordat hun gezondheid volkomen was vernield.

Anonieme Alcoholisten is een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen die elkaar helpen om nuchter te blijven. Zij bieden dezelfde hulp aan iedereen die een drankprobleem heeft en daar iets wil aan doen.

Aangezien zij allen alcoholisten zijn kunnen zij elkaar beter begrijpen. Zij weten hoe de ziekte aanvoelt en zij hebben in AA geleerd hoe zij ervan kunnen herstellen.

Een AA lid zal, zelfs indien hij jaren niet meer heeft gedronken, zeggen dat hij een alcoholist is. Hij zal niet beweren dat hij genezen is.

Vanaf het ogenblik dat een persoon zijn drinken niet meer kan beheersen, zal hij er nooit meer in slagen om veilig te drinken - met andere woorden: hij kan nooit een "ex alcoholist" worden.

Maar in AA kan hij een nuchtere alcoholist worden.

Net als een andere ziekte kan alcoholisme iedereen treffen. In AA zijn er mannen en vrouwen van elke huidskleur en nationaliteit, van alle politieke- en godsdienstige overtuigingen.

Ze zijn rijk of arm of daar tussenin. Ze zijn werkzaam in alle beroepen: ze zijn advocaat of huismoeder, leraar of vrachtwagenbestuurder, kapster of geestelijke...