Vragen worden meestal beantwoord in de groep tijdens de wekelijkse vergaderingen.

Ook de vergaderingen van de Provinciale Werkgroep en van het Comité voor Openbare Informatie zijn bronnen van informatie. Meer info op de Dienstenpagina.

Er zijn verschillende soorten vergaderingen. Recente info in verband met de Landdag, Open vergaderingen, Internationale bijeenkomsten en Bezinningen hebben speciale pagina's, volg de links.

Wie op zoek is naar literatuur kan terecht op de Literatuurpagina.

AA-leden die info geven of andere vrijwillige taken voor AA verrichten lezen best de Informatienota in dit verband.

AA-leden die om eender welke reden niet naar een AA-groep kunnen gaan, kunnen beroep doen op de Lonersgroep.

Ze houden jaarlijks een open vergadering waar men de dienst voorstelt aan belangstellenden.