COI actie's

Voor scholen, organisaties en instellingen

volgende DVD films beschikbaar
klik hieronder

The Road Back Who Me?

“Een boodschap voor jonge mensen”
"A.A.werkt iedere dag opnieuw"

Gebruik het contactformulier voor een aanvraag.

Verder worden er acties op touw gezet met:

- artikels in dag- en weekbladen
- interviews en een spot voor radio’s en TV
- medewerking aan bedrijfscampagnes rond veiligheid en verslaving
- speciale aandacht voor de “Week van het Alcoholisme”
- medewerking aan zelfhulpbeurzen en tentoonstellingen.

Voor deze activiteiten beschikt het COI over kleine geluidsbandjes, die gratis aan de radio’s ter beschikking gesteld worden, een infostand om op te stellen in inkomhallen en op beurzen en folders naar bepaalde doelgroepen toe.

Het COI kan een korte spot aanleveren voor TV of andere 'beeldmedia'

COI - documentatie

Brochures die kunnen bedeeld worden ter kennismaking:

Een boodschap aan tieners
Nieuwe folder voor tieners

AA in een oogopslag
Beknopte Gids voor AA


Alcoholisme: een probleem in de onderneming?
Nieuwe folder voor ondernemingen.


TE JONG?
Verhaal van zes jongeren over hun drankprobleem en herstel met AA.


AA en de medische beroepen
Brochure voor de geneesheren.

Ooit doorgezakt, te vaak?
Affiches met vraagteken
Affiches met vraagteken
: voor de huisdokter
Een affiche met het kenteken van AA met als tekst: "De drankzuchtige is een zieke, die kan geholpen worden".

Ziekenhuizen

In vele ziekenhuizen en ontwenningscentra bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met AA. Regelmatig zijn er AA-leden aanwezig om met ieder die er om vraagt een gesprek aan te gaan. Het is mogelijk dat ook daar groepsvergaderingen gehouden worden.

Strafinrichtingen

Bijna alle gevangenissen in het Vlaamse land worden door AA-leden bezocht.

Een vijfentwintigtal vrijwilligers zijn regelmatig te vinden in de strafinrichtingen om samen met de gedetineerden vergaderingen te houden, of voor een persoonlijk gesprek, naar gelang de afspraak met sociale dienst, directie en overheid.

De pers kan op eenvoudige aanvraag een informatiemap toegestuurd krijgen of ze downloaden in pdf. (zie ook: Profiel van de Vlaamse AA)

Wat is een Nationale COI-dag

-Nationale samenkomst van de provinciale Openbare Informatie diensten.

-Is een eendaagse samenkomst van de 5 COI provincies van Vlaanderen. Dit om de 2 jaar. Vragen worden opgemaakt die dan door samengestelde werkgroepen behandeld worden.

-Vragen worden behandeld, die te maken hebben met "AA bekend maken om efficiënt de noodlijdende alcoholist te bereiken.".


a. Het inrichten van een nationale COI-dag dient als volgt te gebeuren:

- Inrichting om de twee jaar, per provincie volgens beurtrol.
- Verzorging van de materiële organisatie: COI-provinciaal.
- Verzorging van de spirituele organisatie: COI-Nationaal.
- De kosten verbonden aan de inrichting van een Nationale COI-dag worden voorzien in de begroting van COI-Nationaal en worden betaald via de "werkingskosten" COI-Nationaal die periodiek aangezuiverd worden door de rekening van vzw-Nationaal, na advies van Fincom.
b. Het spirituele gebeuren op een nationale COI-dag wordt opgebouwd rond de op provinciaal en nationaal niveau bestaande vier doelgroepen van de COI-werking.
Vier doelgroepen:
- justitie
- gezondheid
- industrie en instellingen (waaronder onderwijs)
- info en Public Relations (PR).

Bill had het al heel vroeg begrepen toen hij het volgende schreef:


  -Om meer alcoholisten te bereiken, moet het begrijpen van AA en de publieke welwillendheid tegenover AA overal verder blijven groeien.

  -We moeten in nog betere verstandhouding leven met de geneeskunde, godsdienst, werkgevers, regeringen, rechtbanken, gevangenissen, geestesziekenhuizen en alle organisaties die zich met alcoholisme bezighouden.


  -We hebben de toenemende welwillendheid nodig van uitgevers, schrijvers, TV en radio.
  Deze publiciteitskanalen moeten wijder geopend worden.
  (Third Legacy Manual,p.136)

  -----------------------------------------------------------------------------------------


  Niets is van meer belang voor AA's toekomstig welzijn, dan de wijze waarop we de kolos van de hedendaags moderne communicatie gebruiken.
  Wanneer ze onbaatzuchtig en goed gebruikt wordt, kan ze resultaten boeken, die onze huidige verbeelding overtreffen.
  Zo we dit grote werktuig slecht gebruiken, zullen we verbrijzeld worden door de uitingen van egoisme van onze eigen mensen.
  Tegenover dit gevaar, is de anonimiteit van de AA-leden ons schild en de beschermer tegenover het grote publiek.
  Meer dan dertig jaar later, in de jaren negentig, was er voor het eerst sprake bij AA-Vlaanderen van "Ons glazen huis.".
  Men bedoelde daarmee dat we stilaan uit de taboesfeer moesten komen en dat AA doorzichtig moest worden.
  We moesten eindelijk eens onder de toren vandaan.
  Het was niet makkelijk, aan de ene kant stonden de groepen die de strikte anonimiteit in hun vaandel voerden, aan de andere kant stond de nieuwe generatie, diegenen die onstuimige groei wensten door volledige openheid.
  Vandaag zijn we zover dat we de gulden middenweg gevonden hebben.
  De mensen die met alcoholisme niets, maar dan ook niets te maken hebben, vooral die moeten we bereiken.
  Niet omdat wij belangrijk zijn, maar omdat zij belangrijk zijn voor die ene dolende die zij wel kennen en die wij via hen willen leren kennen.
  COI is voor mij de ideale dienst daarvoor.
  Efficiëntie kan maar bereikt worden als hetgeen we uitdragen logisch en duidelijk is.
  We moeten uitleggen wat een verslaving is, hoe diep dit allemaal zit, wat AA is, wat AA doet in al zijn aspecten, waar AA is en hoe die te bereiken. Uitleggen wat de genezende werking is van ons programma, hoe een verstokte dronkaard terug een zorgzame echtgenoot, vriend of vriendin wordt.
  Wat hebben we aan de folders, video's, muziekjes als we er zelf niet voor de volle honderd procent achter staan?
  Achter iets staan wil voor mij zeggen dat ik niet belangrijk ben.
  Ik ben instrument van wat voor mij staat.
  Ik ben drager van een boodschap.
  Een boodschap die er een is van hoop!
  Nuchter worden kan, het is zelfs niet zo moeilijk..alleen, je kan het niet alleen.
  Als de begrippen "God, gratis, dag en nacht, anoniem of alcoholist" vandaag de dag nog grote vraagtekens zijn voor meer dan de helft van de bevolking, dan zijn we niet goed bezig.
  De woorden van Bill, dat we een steeds betere verstandhouding moeten krijgen met de geneeskunde, de godsdienst, de werkgevers, rechtbanken, gevangenissen, psychiatrische ziekenhuizen en alle organisaties die zich met alcoholisme bezighouden, krijgen steeds meer betekenis, naarmate wij bereid zijn ons voor hen open te stellen.
  TV, radio en pers zijn meer en meer bereid om samen te werken, en dit zonder de elfde traditie geweld aan te doen.
  Het internet heeft definitief zijn plaats verworven in AA.
  We zijn nu zelfs al zover dat we een werkvergadering kunnen hebben op nationaal niveau, samen met AlAnon en Alateen.
  Wanneer kunnen we beter bewijzen dat AA respect heeft voor zijn sympathisanten, en dat het maar al te graag samenwerkt met hen, dan hier en nu!
  Als we vandaag de dag samen kunnen door komen en er een goed gevoel aan over houden, zijn we klaar voor de rest van de wereld.
  Als we naar buiten kunnen treden met dezelfde ingesteldheid dan die van vandaag, dan is succes verzekerd, en dan wordt AA het "Glazen huis" waar we vijftien jaar geleden van droomden.