Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
03 239 14 15 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
03 239 14 15

info@aavlaanderen.org

link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Geef een gemeente of postcode en selecteer een filter:
groupFilter('', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', $filterGroupId); } function groupFilterBySel($filterZipcode, $filterPlace, $filterProvince, $filterMonday, $filterTuesday, $filterWednesday, $filterThursday, $filterFriday, $filterSaturday, $filterSunday, $filterMorning, $filterAfternoon, $filterEvening) { return $this->groupFilter($filterZipcode, $filterPlace, $filterProvince, $filterMonday, $filterTuesday, $filterWednesday, $filterThursday, $filterFriday, $filterSaturday, $filterSunday, $filterMorning, $filterAfternoon, $filterEvening, ''); } function groupFilter($filterZipcode, $filterPlace, $filterProvince, $filterMonday, $filterTuesday, $filterWednesday, $filterThursday, $filterFriday, $filterSaturday, $filterSunday, $filterMorning, $filterAfternoon, $filterEvening, $filterGroupId) { $useAnd = false; $useOr = false; $strQuery = "SELECT GR.Id, GR.NAME, GR.Comment, GR.OnSite, GR.PW FROM Groups AS GR"; if($filterGroupId) { $strQuery = "$strQuery WHERE GR.Id = ". $filterGroupId; } if(!$filterGroupId) { $useAnd = false; $strQuery = "$strQuery INNER JOIN GroupAddresses AS GA "; $strQuery = "$strQuery ON GA.GroupId = GR.Id"; // alleen hoofdadres $strQuery = "$strQuery AND GA.Local = '1' "; $strQuery = "$strQuery INNER JOIN Places AS PL ON PL.Id = GA.PlaceId"; if($filterZipcode || $filterPlace || $filterProvince) { if($filterZipcode) { $strQuery = "$strQuery AND PL.Zipcode like '". $filterZipcode ."' "; } if($filterPlace) { $strQuery = "$strQuery AND PL.City like '". $filterPlace ."' "; } if($filterProvince != 0) { $strQuery = "$strQuery AND EXISTS"; $strQuery = "$strQuery (SELECT * FROM Provinces AS PR WHERE PR.Id = PL.ProvinceId"; $strQuery = "$strQuery AND PR.Id = ". $filterProvince . " "; $strQuery = "$strQuery)"; } } $tsAdded = false; if($filterMonday || $filterTuesday || $filterWednesday || $filterThursday || $filterFriday ||$filterSaturday || $filterSunday) { $tsAdded = true; if($useAnd) { $strQuery = "$strQuery AND EXISTS"; } else { $strQuery = "$strQuery WHERE EXISTS"; } $strQuery = "$strQuery (SELECT * FROM TimeSchedules TS WHERE TS.GroupId = GR.Id"; $strQuery = "$strQuery AND ("; if($filterMonday) { $strQuery = "$strQuery" . "TS.DayOfWeek = 1"; $useOr = true; } if($filterTuesday) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "TS.DayOfWeek = 2"; $useOr = true; } if($filterWednesday) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "TS.DayOfWeek = 3"; $useOr = true; } if($filterThursday) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "TS.DayOfWeek = 4"; $useOr = true; } if($filterFriday) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "TS.DayOfWeek = 5"; $useOr = true; } if($filterSaturday) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "TS.DayOfWeek = 6"; $useOr = true; } if($filterSunday) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "TS.DayOfWeek = 7"; $useOr = true; } $strQuery = "$strQuery)"; } else { $tsAdded = true; if($useAnd) { $strQuery = "$strQuery AND EXISTS"; } else { $strQuery = "$strQuery WHERE EXISTS"; } $strQuery = "$strQuery (SELECT * FROM TimeSchedules TS WHERE TS.GroupId = GR.Id"; $strQuery = "$strQuery AND ("; $strQuery = "$strQuery" . "TS.DayOfWeek = -1"; $strQuery = "$strQuery)"; } $useOr = false; if($filterMorning || $filterAfternoon || $filterEvening) { if($tsAdded) { $strQuery = "$strQuery AND ("; } else { if($useAnd) { $strQuery = "$strQuery AND EXISTS"; } else { $strQuery = "$strQuery WHERE EXISTS"; } $strQuery = "$strQuery (SELECT * FROM TimeSchedules TS WHERE TS.GroupId = GR.Id"; $strQuery = "$strQuery AND ("; } if($filterMorning) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "(TS.Hour >= 80000 AND TS.Hour < 120000)"; $useOr = true; } if($filterAfternoon) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "(TS.Hour >= 120000 AND TS.Hour < 180000)"; $useOr = true; } if($filterEvening) { $strQuery = "$strQuery" . ($useOr ? " OR " : "") . "(TS.Hour >= 180000 AND TS.Hour < 240000)"; } $strQuery = "$strQuery))"; } else { if($tsAdded) { $strQuery = "$strQuery AND ("; } else { if($useAnd) { $strQuery = "$strQuery AND EXISTS"; } else { $strQuery = "$strQuery WHERE EXISTS"; } $strQuery = "$strQuery (SELECT * FROM TimeSchedules TS WHERE TS.GroupId = GR.Id"; $strQuery = "$strQuery AND ("; } $strQuery = "$strQuery" . "TS.Hour = 0"; $strQuery = "$strQuery))"; } $strQuery = "$strQuery ORDER BY PL.City"; } return $strQuery; } function getDayName($day) { $dayName = ""; switch($day) { case 1 : $dayName = "maandag"; break; case 2 : $dayName = "dinsdag"; break; case 3 : $dayName = "woensdag"; break; case 4 : $dayName = "donderdag"; break; case 5 : $dayName = "vrijdag"; break; case 6 : $dayName = "zaterdag"; break; case 7 : $dayName = "zondag"; break; } return $dayName; } function showContactPersons($db, $groupId) { $groupContacts = mysqli_query($db, "SELECT * FROM GroupContacts WHERE GroupId = '$groupId' AND Local = '1'") or die ("Error: ". mysqli_error()); echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; while($row = mysqli_fetch_array($groupContacts)) { echo ""; $name = $row['Name']; $tel = $row['Tel']; $email = $row['Email']; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
"; echo "Naam"; echo ""; echo "Telefoon/GSM"; echo ""; echo "E-mail"; echo "
"; echo $name; echo ""; echo $tel; echo ""; echo $email; echo "
"; } function showTimeschedules($db, $groupId, $local, $exportToExcel) { $counter = 0; $timeSchedules = mysqli_query($db, "SELECT * FROM TimeSchedules WHERE GroupId = '$groupId' AND Local = '1'") or die ("Error: ". mysqli_error($db)); echo ""; while($row = mysqli_fetch_array($timeSchedules)) { echo ""; $day = $row['DayOfWeek']; $hour = $row['Hour']; $comment = $row['Comment']; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $counter ++; } if($exportToExcel) { for($i = 1; $i <= $counter; $i ++) { echo ""; echo ""; echo ""; } } echo "
"; echo $this->getDayName($day); echo ""; $pos = strpos($hour, ":"); $newhour = substr_replace($hour, "u", $pos, 1); echo substr($newhour, 0, strLen($newhour) - 3); echo ""; echo $comment; echo "
"; echo ''; echo ""; echo ''; echo ""; echo ''; echo "
"; } function showAddresses($db, $groupId, $excludePrivate, $exportToExcel) { $groupAddresses = mysqli_query($db, "SELECT * FROM GroupAddresses where GroupId = '$groupId' AND Local = '1'") or die ("Error: ".mysqli_error($db)); echo ""; while($row = mysqli_fetch_array($groupAddresses)) { $local = $row['Local']; $Private = $row['Private']; if($excludePrivate == 0) { $Private = 0; } $address = $row['Address']; $addressDescr= $row['AddressDescr']; $placeId = $row['PlaceId']; $places = mysqli_query($db, "SELECT * FROM Places WHERE Id = '$placeId'") or die ("Error: ".mysqli_error($db)); $zipcode = ""; $city = ""; $province = ""; if($row2 = mysqli_fetch_array($places)) { $zipcode = $row2['Zipcode']; $city = $row2['City']; $provinceId = $row2['ProvinceId']; $provinces = mysqli_query($db, "SELECT * FROM Provinces where Id = '$provinceId'") or die ("Error: ".mysqli_error($db)); if($row3 = mysqli_fetch_array($provinces)) { $province = $row3['Name']; } } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
"; echo "Adres lokaal:"; echo ""; echo "Uurregeling vergaderingen:"; echo "
"; if($Private == 1) { echo "Adres van het lokaal op aanvraag.

"; echo $zipcode . " " . $city . "
" . $province; } else { echo ($addressDescr!= "" ? $addressDescr. "
" : "") . $address . "
" . $zipcode . " " . $city . "
" . $province; } echo "
"; $this->showTimeschedules($db, $groupId, $local, $exportToExcel); echo "
"; } function showGroups($strQuery, $excludePrivate, $exportToExcel = 0) { $db = $this->getConnection(); $groupQuery = mysqli_query($db, $strQuery) or die ("Error: ".mysqli_error($db)); while($row = mysqli_fetch_array($groupQuery)) { $groupId = $row[0]; $name = $row[1]; $comment = $row[2]; // toevoegen om groepen te verbergen (bovenaan ook , GR.OnSite, GR.PW ) $onsite = $row[3]; $PW = $row[4]; // er kan ook een voorwaarde volgens PW toegevoegd worden if ($onsite == 0) { echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $this->showAddresses($db, $groupId, $excludePrivate, $exportToExcel); if(!$excludePrivate) { $this->showContactPersons($db, $groupId); } echo "
"; if($excludePrivate) { echo " Aangemelde leden zien ook contactgegevens"; } echo ""; echo "Vermelding"; echo "
"; echo "Groep: "; echo ($name? "$name" : " "); echo ""; echo ($comment ? "$comment" : " "); echo "
"; echo "
"; echo "
"; } } } function showProvinces($filterProvince) { $db = $this->getConnection(); $groupProvinces = mysqli_query($db, "SELECT * FROM Provinces") or die ("Error: ".mysqli_error($db)); echo ""; } }
Fatal error: Class 'Group' not found in /home/aavlaan/domains/aavlaanderen.org/public_html/site/zoeken/groepen.php on line 284