De officiële omschrijving van AA vindt u op onze hoofdpagina: Wat is AA.

Indien u de visie van AA over alcoholisme wenst te kennen dan leest u hierover op de pagina: Alcoholisme

We geven info over het programma, de AA Groepswerking, de Anonimiteit en een kort historisch overzicht.

Wie rechtstreeks contact wenst met AA-groepen of AA-ers kan ons ontmoeten tijdens onze jaarlijkse Landdag of op open vergaderingen.

Ons ledenblad '5 voor 12' biedt ervaringen van leden met maandelijks een nieuw verhaal. Ook AA-literatuur is beschikbaar.

We hebben pagina's beschikbaar voor Scholen & Studenten en de Pers.

Ook Wat doet AA niet kan nuttige info zijn.