Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

De anonimiteit

Anonimiteit:

De anonimiteit is de geestelijke grondslag van onze tradities en herinnert er ons voortdurend aan dat wij aan beginselen de voorrang moeten geven boven de personen.

"Steeds bewust van het belang van de persoonlijke anonimiteit, geloven wij dat zowel de enkeling als de gemeenschap de boodschap kan doorgeven uit eigen ervaring."

In deze optiek kan en mag iedereen daarover vrij praten met allen die belangstelling hebben voor het alcoholprobleem.

Verder geloven wij dat elk initiatief op dat gebied steeds een uiting is van dankbaarheid voor de verkregen nuchterheid, beseffend dat nog veel mensen buiten AA bij dit probleem betrokken zijn.

Wij moeten ons ook steeds voor ogen houden dat wij inzake bevoegdheid om te spreken over de ziekte van het alcoholisme als zodanig zeer beperkt zijn en enkel kunnen spreken uit eigen ervaring.

De leden van AA houden eraan de boodschap van hun eigen herstel door te geven aan andere alcoholisten van persoon tot persoon, maar maken nooit het lidmaatschap van een ander bekend. Zodoende kunnen ze dienen als voorbeeld van herstel en stimuleren ze andere alcoholisten om hulp te vragen.

Traditie betreffende de anonimiteit.

In contacten met openbare media worden de AA leden door de tradities aangespoord een strikte anonimiteit te bewaren en wel om drie redenen:

  1. Uit onze eigen ervaring hebben we geleerd dat de nog drinkende alcoholist iedere hulpbron die zijn identiteit zou kunnen kenbaar maken zal mijden;
  2. Het verleden heeft ons geleerd dat alcoholisten die openbare erkenning als AA lid nastreven terug aan het drinken kunnen gaan;
  3. Openbaar aanzien en publiciteit van te individueel optredende AA leden zou persoonlijke ijverzucht aanmoedigen en in botsing komen met tegenovergestelde standpunten.

Sinds het bestaan van AA, beschermt de anonimiteit in de openbare media de eenheid van de leden en bewaart ze de aantrekkingskracht van het programma voor miljoenen die nog hulp nodig hebben.